Tymianek

Odszedł: 10.06.2013
Przyczyna: panleukopenia

Bazylia

Odszedł: 22.05.2013
Przyczyna: panleukopenia

Kminek

Odszedł: 22.05.2013
Przyczyna: panleukopenia